Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του PS VR, είναι το γεγονός πως η Επεξεργαστική Μονάδα του (βλ. παρακάτω) παρεμβαίνει ανάμεσα στο σήμα του PS4 και της τηλεόρασης, κάτι που σας επιτρέπει να εναλλάσσετε ανάμεσα σε VR gaming και "κανονικό" PS4 gaming, χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθείτε με σύνδεση και αποσύνδεση καλωδίων.

PS VR PU
Η Ε.Μ. (Processing Unit) του PlayStation VR

Το πρόβλημα όμως ανακύπτει όταν ένας παίκτης επιθυμεί να παίξει παιχνίδια σε HDR τηλεόραση. Ένα νέο FAQ στο PlayStation Blog παρουσιάζει τους περιορισμούς που υπάρχουν όσον αφορά την "διέλευση σήματος" της Επεξεργαστικής Μονάδας του PS VR:

"Η Επεξεργαστική Μονάδα υποστηρίζει τη διέλευση σήματος ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε κανονικό μη-VR περιεχόμενο όταν έχετε το PS4 συνδεδεμένο στην τηλεόραση μέσω της Ε.Μ και αυτή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα και το PS VR δεν χρησιμοποιείται. Αυτή η διέλευση σήματος λειτουργεί για κανονικά σήματα 1080p και επίσης υποστηρίζει 2160p (UHD/4K) περιεχόμενο σε YUV 420 διάταξη χρωμάτων έως 60HZ από το Playstation Pro.

Παρόλα αυτά, η διέλευση σημάτων HDR δεν υποστηρίζεται από την Ε.Μ. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τα 1080p όσο και τα 2160p HDR. Εφόσον έχετε μια τηλεόραση HDR και θέλετε να δείτε HDR περιεχόμενο από το PS4 σας, είναι απαραίτητο να συνδέσετε το PS4 άμεσα με την τηλεόραση".

Όλη αυτή η διαδικασία είναι σίγουρα ενοχλητική για έναν παίκτη ο οποίος βαριέται να αλλάζει σε καθημερινό επίπεδο τα καλώδια γύρω από την τηλεόρασή του.