Το Rainbow Six Siege Patch 5.3 κυκλοφορεί σήμερα σε PC, PS4 και Xbox One σήμερα, συμπεριλαμβάνοντας την προσθήκη του Pause Button σε Custom Lobby κατα την διάρκεια της Operator Selection φάσης.

Η λειτουργία pause είναι διαθέσιμο στον host και μπορείτε να πάρει πρόσβαση πατώντας [End]/[Start+DPAD UP] για να σταματήσετε τον χρόνο. Παήστε το κουμπί ξανά για να συνεχίσει ο timer.

rainbow six siege

Το Patch 5.3 έρχεται ακόμη με μια σειρά διορθώσεων και αλλαγών, όπως τις βλέπετε παρακάτω:

Gameplay

Fixed – Barricade pieces remain stuck in place if hit from a perpendicular angle.

Fixed – In rare instances, a drone is able to use a dead Attacker’s shield to move the Defuser.

Fixed – When deploying a reinforced wall, it is possible to pass through the reinforcement.

Fixed – Muzzle brake also hides the flash for side arms.

Fixed – When a shield user goes prone while attempting to use an Observational tool (drone), the shield will stay equipped while prone.

Fixed – In some cases, clipping would cause an Operator's shield to disappear. This would allow the Operator to be shot through their shield.

Operator

IQ
Fixed – Dropping from any height while holding a breaching charge will make her sidearm invisible.

Tachanka
Fixed – Shotgun pellet impacts do not remain on Tachanka’s LMG Shield.

Fixed – After destroying the LMG Shield, it will reappear for a few frames.

Hibana
Fixed – Getting kills with Hibana will not count towards and SAT Weekly Challenge.

Echo
Fixed – Getting kills with Echo will not count towards and SAT Weekly Challenge.

Fixed – Yokai drones will sometimes hit an invisible wall when jumping through door ways.

Fixed – Yokai drones will sometimes hit an invisible wall when jumping in 2F Geisha Room on Skyscraper.

Fuze
Fixed – Cluster Charges destroy gadgets without destroying breakable floors.

Valkyrie
Fixed – Black Eye’s remain floating in mid-air when thrown at a broken barricade.

Frost
Fixed – When a trap is placed on an elevated surface, it will trigger even without vaulting onto it.

Blackbeard
Fixed – Corrupted animation when equipping a second rifle shield after the first was destroyed.

Twitch
Fixed – Sound effects from her Shock Drone’s taser does not propagate as intended.

Jager
Fixed – In some instances, Jager’s Magpie devices do not react to Hibana’s pellets.

Kapkan
Fixed – Player’s controller will not vibrate when killed by an EDD.

Game Mode

Bomb
Fixed – Players are unable to see who has the Defuser, drop it, or pick it up on Favelas.

Hostage
Fixed – Hostage is not able to be revived if the Hostage goes DBNO and clips with the Kitchen Table.

Tactical Realism
Fixed – Operators with “launcher gadgets” (Hibana and Ash) do not have feedback when reloading.

Spectator Camera
Fixed – When a spectator joins a match in progress, they will not be able to see Tachanka’s LMG Shield.

Fixed – Following a player outside, they player can sometimes become invisible to the Spectator.

Level Design

Bartlett University
Fixed – Missing Camera in Vista Hallway.

Fixed – Tachanka has invisible bullet collision at the entrance of 1F Lobby.

Kafe Dostoyevsky
Fixed – Users remain stuck in a vaulting animation after vaulting through the 2F Back Stairs window.

Kanal
Fixed – Operators are able to vault through wooden panels and clip inside of a wall.

User Experience

Fixed – The shield on Tachanka’s LMG is offset during Kill Cam replays.

Fixed – The shield on Tachanka’s LMG is not visible in Support Mode after switching between Tachanka and another Operator.

Fixed – Dud range on Hibana’s X-KAIROS launcher is still visible for other players, even after it has been turned off.

Fixed – Melee kills are displayed as headshots in the kill feed.

Fixed – Bandit’s Shock Wire kills are displayed as headshots in the kill feed.

Fixed – Kill Camera will sometimes pass through walls.

Fixed – In some instances, Operators appear to have Raptor Legs in the Kill Cam.

Fixed – When a player is kicked from a Casual match, they are still able to rejoin it.

Fixed – When a player is kicked from a Ranked match, they are able to rejoin the same match if it is still running after their 15 minute ban is over.