Έχουμε 30 κλειδάκια για την Closed Beta του Homefront The Revolution στο Xbox One για 30 από εσάς!

 

Οι δύο πρόλαβαν! Οι υπόλοιποι περάστε!!!

 1. F9MMH-WXWMY-VYYP9-RCGCD-RPY6Z
 2. HH7CV-9DH9W-PDJ63-MWV4J-FYWMZ
 3. QPV2X-WHXJY-FYGMY-C67VX-TJ7KZ
 4. FF2TG-Q6FG7-QT9RG-HV2VG-2QRXZ
 5. W7HFC-7V2PF-J2JQT-2XG4Y-HV3QZ
 6. 23KRH-4PXM6-CJH43-4GJTJ-WM34Z
 7. Y9DH9-RKK22-W4H6Q-R9PJY-MWXKZ
 8. 9K762-THRRR-TYTQ2-FH96R-6YJFZ
 9. XXVX2-TF6M2-X9HDM-JK722-KH3FZ
 10. 4GYGD-6RXD2-DHDQM-4M9V9-F3YRZ
 11. G2FMP-HKYY2-YXCPK-9C92X-M47GZ
 12. J7F3Y-6K247-MHCY3-JQP6Q-YRR6Z
 13. HTVQ6-GYC7C-4WYPF-XMY3F-QXTJZ
 14. CTJT3-P2GG3-FXWMY-CVRYM-XMGCZ
 15. HVRFK-KD9M3-YYJQ7-3DFKH-DM9VZ
 16. 9C6RM-WRV2Q-R4JJW-44Y9G-WRC4Z
 17. DKH9W-JCTH3-Q97YP-446V6-K26GZ
 18. 43WGD-DG67G-4MHVK-HM7D7-7FYVZ
 19. P9WYR-FK6WQ-M6QFD-4TQ22-2J6CZ
 20. PMKRC-D7YF3-7D6F6-37JGC-FRPQZ
 21. 727D2-H7G6Y-JPWXW-KR27W-7V6YZ
 22. C4QR4-XCW4H-VG23J-9G6YK-3QDHZ
 23. XKDGH-JR4KD-WXWCW-VCY3V-77CFZ
 24. VXFVK-XFMJT-6TDVK-P9GQW-RPMJZ
 25. CPGJX-4WG79-4Y7Y4-9RTPM-6JDPZ
 26. YCKHT-MTG47-6CXKD-7G47M-P6DXZ
 27. VFMXQ-D9DJG-CCKHJ-WF9VQ-M2Y3Z
 28. X2C3V-H32F9-4HPQQ-X9R92-V3RMZ

Αν πάρετε κάποιο από τα κλειδιά, γράψτε σε comment από κάτω τον αριθμό για να μην παιδεύονται οι υπόλοιποι!

Ευχαριστούμε την Enarxis Dynamic Media για την παραχώρηση των keys!

Καλό "αγώνα"!